Kurs podologiczny Rzeszów- rozszerzony

Kurs Podologiczny Rozszerzony

Kurs przeznaczony jest dla osób które chcą rozpocząć przygodę z podologią lub rozszerzyć swój zasób usług o zabiegi podologiczne. Program kursu przewiduje istotne zagadnienia teoretyczne i praktyczne, niezbędne w pracy podologa. Przez 5 dni szkoleniowe kursant poznaje zagadnienia związane z anatomią stóp, zmianami, chorobami ,deformacjami stóp; zagadnieniem wrastających czy wkręcających paznokci; poznaje procedury postępowania w omawianych przypadkach a także uczy się posługiwania urządzeniami i narzędziami podologicznymi, pod czujnym okiem doświadczonego podologa. Program tego kursu rozszerzony jest o zagadnienia związane z usuwaniem brodawek wirusowych stóp oraz rekonstrukcję paznokci.

Program kursu:

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej
Część teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:
- Podstawy anatomii i fizjologii stóp.
- Deformacje stóp
- Choroby dermatologiczne stóp
- Hiperkeratozy
- Wymagania sanitarne oraz BHP wykonywania zabiegów podologicznych
- Stanowisko pracy, jego wyposażenie i przygotowanie do zabiegu, specjalistyczne narzędzia, akcesoria i preparaty do zabiegu
- Dokumentacja zabiegowa 
- Pedicure podologiczny
- Diagnostyka podologiczna. Wywiad
- Procedury zabiegowe prawidłowego wykonania pedicure z użyciem odpowiednich narzędzi (skalpela, dłuta, frezarki)
- Prawidłowe skracanie płytki paznokciowej,
- Usuwanie modzeli
- Usuwanie odcisków
- Usuwanie nagniotków
- Opracowanie pękających pięt i rozpadlin
- Stosowanie odciążeń pozabiegowych

Wrastające i wkręcające paznokcie

- Omówienie wrastających i wkręcających paznokci
- Korygowanie wrastających i wkręcających paznokci  przy użyciu klamer naklejanych: plastikowych B/S Spange i plastikowo-metalowych Onyclip
- Korygowanie wrastających i wkręcających paznokci  przy użyciu klamer tytanowych
- Wykorzystanie różnych technik klamer tytanowych w zależności od stopnia deformacji płytki paznokciowej
- Wspomagająca kuracja przy wrastających i wkręcających paznokciach: tamponada, rurki Sulci Protektor
- Opatrunki
- Brodawki wirusowe stóp
- Rodzaje brodawek
- Terapie usuwania brodawek (elektrokoagulacja)
- Rekonstrukcja płytki paznokciowej

Cześć praktyczna to zaprezentowanie przez szkoleniowca zagadnień objętych programem kursu a następnie kursant wykonuje zabiegi na modelach pod okiem szkoleniowca, po wcześniejszym instruktażu :
- przygotowuje stanowisko pracy i klienta do zabiegu
- przeprowadza wywiad podologiczny i diagnozuje choroby/ deformacje / problemy kończyn dolnych
- prowadzi dokumentację podologiczną
- Wykonuje pedicure podologiczny zgodnie z procedurami
- prawidłowo skraca paznokcie (cęgami, frezarką)
-prawidłowo usuwa hiperkeratozy:, modzele, nagniotki, odciski, rozpadliny przy użyciu skalpela, dłuta czy narzędzi rotacyjnych.
- diagnozuje przyczyny wrastających/wkręcających paznokci;
- zakłada tamponadę,
- zakłada rurki Sulci Protektor,
- zakłada klamry B/S
-zakłada klamry Onyclip
- zakłada klamry tytanowe – różnymi technikami
- dobiera i stosuje odpowiednie opatrunki podologiczne
- usuwa brodawki wirusowe stóp metodą elektrokoagulacji
- wykonuje rekonstrukcję płytki paznokciowej
- stosuje odciążenia
- udziela zaleceń pielęgnacyjnych do domu
- stosuje procedury dezynfekcji, sterylizacji narzędzi
- odpowiednio postępuje z odpadami skażonymi
- Opracowanie pękających pięt i rozpadlin
- Stosowanie odciążeń pozabiegowych

Wrastające i wkręcające paznokcie
- Omówienie wrastających i wkręcających paznokci
- Korygowanie wrastających i wkręcających paznokci  przy użyciu klamer naklejanych: plastikowych B/S Spange i plastikowo-metalowych Onyclip
- Korygowanie wrastających i wkręcających paznokci  przy użyciu klamer tytanowych
- Wykorzystanie różnych technik klamer tytanowych w zależności od stopnia deformacji płytki paznokciowej
- Wspomagająca kuracja przy wrastających i wkręcających paznokciach: tamponada, rurki Sulci Protektor
- Opatrunki

Informacje organizacyjne

Uczestnikiem wydarzenia może zostać każda pełnoletnia osoba.
Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych (5 dni po 8 godzin dydaktycznych )
Na zakończenie szkolenia kursant otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu kursu certyfikat w języku polskim i angielskim, skrypt szkoleniowy.
.Cena kursu (obejmuje wszystkie materiały i produkty potrzebne do realizacji programu).
- kurs indywidualny 4890 zł
- kurs grupowy 4590 zł (2 osoby)

Forma szkolenia : stacjonarna - w gabinecie podologicznym. Każdy kursant ma do dyspozycji w pełni wyposażone profesjonalne stanowisko podologiczne.
Kursy indywidualne czy w kameralnych grupach oraz szkoleniowiec z doświadczeniem, gwarantują wysoką jakość szkolenia
 
Termin kursu ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi osobami.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 602 106 742, mailowo lub poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce Kontakt.